♠saghare shekaste♠

رویـــــای خیــــس مــــــــن

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

 

♥ یکشنبه ششم بهمن 1392♥ ♥ saghar ♥

دنبال بهانه نگرد عزیزکم

 

چشم که گذاشتم

 

برو...!!!

 

هروقت خواستی برگرد...!!!

 

من...

 

من  تا بینهایت شمردن را بلدم!

 

 

♥ چهارشنبه هشتم بهمن 1393♥ ♥ saghar ♥

 

اینهایی که می نویسم

 

مرثیه است...

 

برای دلی که دارد در دستانم جان میکند

 

نه ...

 

 

صبر کن ...

 

اینها فاتحه است

 

تو بخوان...

 

روحم را شاد کن !!!

 

 

♥ سه شنبه شانزدهم دی 1393♥ ♥ saghar ♥

 

ساعت اتاقم را برداشته ام

 

که نکوبد ثانیه های نبودنت را... 

 

تا حس نکنم چقدر برای آمدنت دیر شده...

 

نشسته ام ! وبین رفتن های "تو" وماندن های خودم

 

مخرج مشترک میگیرم... بی انصاف !

 

حاصلش فقط  داغ تو میماند روی دلم...!!

 

♥ سه شنبه شانزدهم دی 1393♥ ♥ saghar ♥

 

خواب دیدم نیستی...

 

تعبیر آمد: میرسی

 

هر چه من دیوانه بودم 

 

ابن سیرین بیشتر...

 

♥ دوشنبه هشتم دی 1393♥ ♥ saghar ♥

 

میدانم

 

تو وخاطره هایت

 

با"زمستان"

 

تبانی کرده اید

 

تا " برف " را

 

حوالی موهای من ببارد

 

گلایه ای نیست...

 

سرمای نبودنت 

 

همین برف را کم داشت

 

که بی وقفه می بارد

 

♥ پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393♥ ♥ saghar ♥

♥ شنبه هشتم آذر 1393♥ ♥ saghar ♥

نذر کرده ام

 

یک روز که خوشحال تر بودم بیایم وبنویسم

 

که زندگی را باید با لذت خورد

 

که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید

 

وبعد لبخند زد ودوباره با شوق راه افتاد

 

یک روز که خوشحال تر بودم میآیم و مینویسم

 

که این نیز بگذرد...

 

مثل همیشه که همه چیز گذشته است

 

وآب از اسیاب 

 

وطبل  طوفان از نو افتاده است

 

یک روز که خوشحال تر بودم 

 

یک نقاشی از پائیز میگذارم

 

که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست

 

زندگی پائیز هم میشود

 

رنگارنگ از همه رنگ بخر وببر

 

یک روز که خوشحال تر بودم

 

نذرم راادا میکنم

 

تا روزهایی مثل امروز که خستگی وناتوانی

 

لای دست وپایم پیچیده است

 

بخوانمشان ویادم بیاید که

 

هیچ بهار وهیچ پائیزی بی زمستان مزه نمی دهد

 

وهیچ آسیاب ارامی بی طوفان...

 

♥ جمعه هفتم آذر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

همین دیروز بود

 

که غنچه ها باز شدند

 

وتودر راگشودی

 

این ساعت ریزش برگهاست

 

هنوز درتکان میخورد...

 

شنیدی؟

 

باید خیلی عاشق باشی

 

تا کلام در را بشنوی

 

♥ سه شنبه بیستم آبان 1393♥ ♥ saghar ♥

♥ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

 

 

♥ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

 

 

♥ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

♥ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

کاش از رفتن آنقدر سیر بودی که

 

میتوانستم برایت کمی ترس هایم را زمزمه کنم

 

دست خودم نیست که

 

از کودکی از یتیم شدن میترسم

 

از تنهایی مادام العمر

 

ازینکه مبا دا متهم به بیکسی شوم

 

کاش زیر سرت کمی بلند دامنم میشد

 

تا دنیای من جز آغوش تو

 

بدهکار هیچ پناهگاهی نباشد

 

که با آغوشت کلنجار روم و

 

شعر را آنقدر درگیر تو کنم تا

 

تنهایی ام بر سرت خراب شود

 

تو به ترسهای درونی ام مظنون شوی تا

 

من محکوم به اعتماد شانه هایت شوم

 

کاش از رفتن آنقد رسیر بودی که

 

اصلا ولش کن ...

 

رفتن انقدر به پاهایت میاید که

 

حق داری  روحت از ترس هایم بی خبر باشد

 

میدانی ! تقصیر تو نیست

 

تنها که باشی بیش از هر چیز

 

با لفظ آغوش مشکل خواهی داشت!!!

 

 

 

♥ شنبه نوزدهم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

شاید بگذرم از تو!!!

 

اما حساب لبهایت... از تمام تو جداست

 

شوخی که نیست...

 

من از ان لب ها

 

" دوستت دارم " ها شنیده ام...

 

♥ پنجشنبه هفدهم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

برگ پاييزم

بى نشان

گم در سطور تلخِ تاريخ

چندان فـرقى نمی‏كنـد

من؛ فردا زمين را بوسه خواهم زد

و استخوان‏هايم

ملودى می‏شود زيرِ پاى عابران!‏

  

 

♥ شنبه دوازدهم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

محبوب من!

 

مگر" تو"همان کسی که همیشه نبود نیستی؟

 

چگونه باز هم

 

برای کسی ک همیشه نبود

 

دلتنگم...

 

 

 

 

 

 

♥ چهارشنبه دوم مهر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

من هروز خط خطی هایم بی معنی تر میشود

 

جز خودم هر کی بخواند خنده اش میگیرد

 

اما...

 

من هر کلمه را با بغض راهی کاغذ میکنم!

 

این جملات خواندن نمی خواهد

 

چیزی که درد دارد درک میخواهد...

 

♥ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393♥ ♥ saghar ♥

 

معشوقه ای پیدا کردم به نام "روزگار"

 

که این روزها مرا

 

سخت درآغوش خود به بازی گرفته است!!!

 

 

♥ شنبه بیست و دوم شهریور 1393♥ ♥ saghar ♥

 

دست بر شانه ی خاطرات قدیمی میگذارم!

 

نگاهی به ساعت

 

وآهی از حسرت...

 

تو نیستی!

 

واین تمام درد من است...

 

♥ سه شنبه هجدهم شهریور 1393♥ ♥ saghar ♥

 

نگران من نباش!

 

                                                        بهتر ازین نمی شوم

 

                                                                                 دیگر هیچوقت بهتر ازین نمی شوم...

 

♥ شنبه هشتم شهریور 1393♥ ♥ saghar ♥

" غریب ترین" زن عالمی

 

وقتی آغوش مردی وطنت می شود...

 

وتو سرباز پیاده ای هستی

 

که به پای هیچ لشکری نمی رسی ...

 

وقتی با هر" حمله ای" بی" سرزمین" می شوی

 

ویاد میگری...

 

برای زن بودن هم باید " مرد " بود...

 

♥ شنبه هشتم شهریور 1393♥ ♥ saghar ♥

 

چشمانت خوشه ی انگوریست

 

 که هیچ شرابی به خود ندیده ست ...

 

"ساغرم" را از نگاهت پر کن

 

من با چشمان تو مست میشوم

 

 

 

♥ چهارشنبه پنجم شهریور 1393♥ ♥ saghar ♥

 گاهی دلم میخواهد...

 

یک نفر باشد یک دیوانه

 

یک دیوانه باشد که بغض داشته باشد

 

غم داشته باشد

 

مانند من خسته از دنیا باشد

 

حس گند ظهر جمعه را فهمیده باشد

 

یکنفر که بیاید روبرویم بایستدبا لبهای آویزان

 

چشمهای سیاه مانند " روزگارم"...

 

زل بزند به من با چشمهای آماده ی بارش

 

چیزی نگوید چیزی نگویم

 

چیزی نخواهد چیزی نپرسم...

 

بفهمد با سکوت هم میتوان سخن گفت

 

بیاید نزدیک خودش را بیندازد درآغوشم

 

خودش را در بغلم گم کندبغضش بترکد

 

هق هق کند اشک بریزدکل زندگی را ناسزا گوید

 

صورتش ولباسم راخیس کند

 

یک نفر باشد که به من تکیه کند

 

که آرام بگویم" نگران نباش من اینجا هستم"

 

یک نفر که...آرام هم نشد نشد... 

 

فقط بداند که من"آنجا هستم"!!!

 

love-gif-new-2014-3.gif

 

♥ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393♥ ♥ saghar ♥

این روزها دچار سرگیجه ام

 

تلخ تر ازتلخ...

 

زود میرنجم انگار گمشده ام!!

 

حتی گاهی میترسم...

 

چه اعتراف بدی...

 

شاید لحظه ی کوچ به من نزدیک شده است!

 

دلم هوای سردی غربت دارد...

 

♥ پنجشنبه نهم مرداد 1393♥ ♥ saghar ♥

  روزها یکی پس از دیگری به پایان میرسند...

 

ودر پی روزها عمر من ...

خسته نباشی" سرنوشت"...

 

می بینی؟!!

 

دست در دستان تو تمام راه را بیراهه رفتم ...

 

شنیدم کسی میگفت:

 

چشمانت را ببند! اعتماد کن!!

 

به قیمت تمام روزهای رفته

 

چشمهایم را بستم...

اعتماد کردم...!

 

بهای سنگینی داشت اعتماد...!

 

روزی ...

 

چشمانم را باز کردم

 

چیزی به نام "عشق"

 

در راه همپا شدن باتو...

 

به تاراج رفته بود...

 


♥ دوشنبه ششم مرداد 1393♥ ♥ saghar ♥

♥ یکشنبه پنجم مرداد 1393♥ ♥ saghar ♥

 

گاهی عکسی را می سوزانیم...

 

گاهی عکسی مارا می سوزاند...

 

گاهی با دیدن یک عکس، ساعت ها گریه می کنیم...

 

گاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیم...

 

گاهی برای یک عکس التماس می کنیم...

 

گاهی...

 

.

 

.

  

راستی خاطره ها با آدم چه ها که نمی کنند..!!!

 

 

♥ سه شنبه سی و یکم تیر 1393♥ ♥ saghar ♥

♥ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393♥ ♥ saghar ♥

 

من از تبارتیشه ام با من غمی هست

 

 

در ریشه ام احساس درد مبهمی هست

 

 

بر گیسوانم بوسه زد روزی خداوند

 

 

در سرنوشتم راه پر پیچ وخمی هست

 

 

وقنی مرا باخاک یکسان ساخت یعنی...

 

 

درنقشه ی جغرافیای من "بمی هست

 

 

من روی آرامش نخواهم دید با تو

 

 

باتو "لفی خسر" است هر جا آدمی هست

 

 

جز زخم این دنیا نخوردم از تو ای "عشق"

 

 

آیا در آن "دنیا" امید مرهمی هست؟!!!

 

 

 

 

♥ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393♥ ♥ saghar ♥طراح : صـ♥ـدفــ